Công văn 465/2013/TCHQ-TXNK Bổ sung hồ sơ Công văn 465/2013/TCHQ-TXNK
Công văn 465/2013/TCHQ-TXNK về bổ sung hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban hành.
1

Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa Hướng dẫn thủ tục kiểm dịch thực vật nội địa

Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa có hiệu lực ngày 30/11/2015, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn công tác kiểm dịch thực vật nội địa.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 235 KB

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH về chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH về chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Hướng dẫn chính sách đối với người lao động chuyển đổi

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH về chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 581 KB

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND Quyết định 51/2012/QĐ-UBND Quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND
 • Phát hành: UBND Thành phố Hà Nội
 • Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về Quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 120 KB

Công văn 18277/2012/BTC-QLG Công văn 18277/2012/BTC-QLG Công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay

Công văn 18277/2012/BTC-QLG
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Công văn 18277/2012/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay do Bộ Tài chính ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 37 KB

Công văn 10320/2012/CT-TTHT Công văn 10320/2012/CT-TTHT Hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 10320/2012/CT-TTHT

Nghị định 45/2017/NĐ-CP lập kế hoạch Tài chính 5 năm và kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm Nghị định 45/2017/NĐ-CP lập kế hoạch Tài chính 5 năm và kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm Quy định về lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước

Nghị định 45/2017/NĐ-CP lập kế hoạch Tài chính 5 năm và kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 05 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập các kế hoạch này.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 311 KB

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động bị thu hồi đất Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động bị thu hồi đất Hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc cho người lao động bị thu hồi đất

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động bị thu hồi đất
 • Phát hành: Chính phủ
 • Quyết định 63/2015/QĐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 137 KB

Công văn 4699/2012/TCT-KK Công văn 4699/2012/TCT-KK Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4699/2012/TCT-KK
 • Phát hành: Tổng cục Thuế
 • Công văn 4699/2012/TCT-KK về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 16 KB

Thông tư 21/2013/TT-NHNN Thông tư 21/2013/TT-NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Thông tư 21/2013/TT-NHNN
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư 21/2013/TT-NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 234 KB

Công văn 911/2013/TCHQ-TXNK Công văn 911/2013/TCHQ-TXNK Thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí

Công văn 911/2013/TCHQ-TXNK
 • Phát hành: Tổng cục Hải quan Việt Nam
 • Công văn 911/2013/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 31 KB