• Công ty: Bộ Y tế
 • Website: http://www.moh.gov.vn
 • Email: byt@moh.gov.vn
 • Điện thoại: (84-4)62732273
 • Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn được quỹ BHYT thanh toán Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn được quỹ BHYT thanh toán Danh mục các dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn được quỹ BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn được quỹ BHYT thanh toán
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • wikihow.pro xin gửi tới bạn đọc bài viết danh mục dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn được quỹ BHYT thanh toán để bạn đọc cùng tham khảo và có thể biết được danh mục những dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 111 KB

Thông tư 36/2017/TT-BYT bãi bỏ về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT với sản phẩm sữa dạng lỏng Thông tư 36/2017/TT-BYT bãi bỏ về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT với sản phẩm sữa dạng lỏng Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT

Thông tư 36/2017/TT-BYT bãi bỏ về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT với sản phẩm sữa dạng lỏng
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 36/2017/TT-BYT về bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với sản phẩm sữa dạng lỏng. Nội dung chi tiết của Thông tư mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 125 KB

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học Quy định mới về công tác y tế trường học

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học, bao gồm: quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập, chăm sóc y tế có liên quan tới sức khỏe của học sinh trong trường học. Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/06/2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 855 KB

Quyết định 4041/QĐ-BYT về Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 Quyết định 4041/QĐ-BYT về Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 Từ năm 2020, chỉ bán kháng sinh khi có đơn thuốc

Quyết định 4041/QĐ-BYT về Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Từ năm 2020, chỉ bán kháng sinh khi có đơn thuốc là mục tiêu đề ra tại Quyết định 4041/QĐ-BYT về việc thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 276 KB

Danh mục 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội Danh mục 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội Quy định hưởng BHXH theo thông tư 15/2016/TT-BYT

Danh mục 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Danh sách 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 3 Thông tư 15/2016/TT-BYT. Theo quy định tại Điều 143 Bộ luật lao động 2012, bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 423 KB

Mẫu giấy khám sức khỏe Mẫu giấy khám sức khỏe Giấy chứng nhận sức khỏe mới nhất theo Thông tư 14

Mẫu giấy khám sức khỏe
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Mẫu giấy khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế dùng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên. Thông tư 14 quy định về hình thức, điều kiện, thẩm quyền, thủ tục và quản lý việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở các tuyến chuyên môn kỹ thuật.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 137 KB

Thông tư 34/2017/TT-BYT về tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh Thông tư 34/2017/TT-BYT về tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

Thông tư 34/2017/TT-BYT về tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh là nội dung chính của Thông tư 34/2017/TT-BYT ban hành ngày 18/08/2017. wikihow.pro mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 185 KB

Quyết định 3667/QĐ-BYT về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn Quyết định 3667/QĐ-BYT về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn 12 bài đào tạo quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường

Quyết định 3667/QĐ-BYT về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Ngày 14/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3667/QĐ-BYT về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 522 KB

Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc Bộ Y tế Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc Bộ Y tế 04 phương tiện tránh thai có khả năng gây mất an toàn

Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc Bộ Y tế
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Bổ sung 04 phương tiện tránh thai vào danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế là nội dung chính trong Thông tư 31/2017/TT-BYT. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 171 KB

Thông tư 27/2017/TT-BYT về quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương Thông tư 27/2017/TT-BYT về quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương

Thông tư 27/2017/TT-BYT về quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 27/2017/TT-BYT về quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo và tải về.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 440 KB
Có tất cả 388 tài liệu.