• Công ty: Bộ Tài chính
 • Website: http://www.mof.gov.vn/
 • Email: support@mof.gov.vn
 • Điện thoại: (84-4) 2220.2828
 • Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp - Mẫu số 04/SDNN Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp - Mẫu số 04/SDNN Mẫu khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai

Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp - Mẫu số 04/SDNN
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 92 KB

Mẫu số 01-2/VTN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế Mẫu số 01-2/VTN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế Dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ

Mẫu số 01-2/VTN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về thu nhập bằng vận tải quốc tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 86 KB

Mẫu số 02-1/NTNN: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài Mẫu số 02-1/NTNN: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài Bảng kê các nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 02-1/NTNN: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bảng kê các nhà thầu nước ngoài là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về danh sách các nhà thầu nước ngoài. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê các nhà thầu nước ngoài tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 73 KB

Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước là mẫu lệnh hoàn trả được lập ra để lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 130 KB

Mẫu số 01/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế Mẫu số 01/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế Quyết định về việc hoàn thuế

Mẫu số 01/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Quyết định về việc hoàn thuế là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hoàn thuế cho cá nhân, doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định hoàn thuế tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 98 KB

Mẫu số 02/HT-TB: Thông báo về việc không được hoàn thuế Mẫu số 02/HT-TB: Thông báo về việc không được hoàn thuế Thông báo về việc không được hoàn thuế

Mẫu số 02/HT-TB: Thông báo về việc không được hoàn thuế
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu số 02/HT-TB: Thông báo về việc không được hoàn thuế là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc không được hoàn thuế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu thông báo không được hoàn thuế tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 89 KB

Thông tư 88/2017/TT-BTC về cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ Thông tư 88/2017/TT-BTC về cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ Nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo nhân lực KH&CN

Thông tư 88/2017/TT-BTC về cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo Quyết định 2395/QĐ-TTg. Nội dung chi tiết mời các bạn tải về.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 252 KB

Mẫu số 01/AĐTH: Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp Mẫu số 01/AĐTH: Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Mẫu số 01/AĐTH: Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu số 01/AĐTH: Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định ấn định số thuế phải nộp tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 89 KB

Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 93 KB

Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu bản thông báo tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 87 KB
Có tất cả 1482 tài liệu.