Giáo án Hình học 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn Giáo án Hình học 9 chương 1 bài 2

Giới thiệu

Giáo án Hình học 9 Bài 2

Giáo án Hình học 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn được soạn chi tiết, dễ hiểu sẽ giúp các em dễ dàng nắm được các công thức và định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Ngoài ra, các em còn hiểu được các tỉ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn α mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng α và tính các tỉ số lượng giác của góc 45° và 60° thông qua VD1 và VD2.

Giáo án Hình học 9 cả năm

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

A. MỤC TIÊU:

  • HS nắm vững các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn. HS hiểu được các tỉ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng .Tính được các tỉ số lượng giác của góc 45ovà 60o thông qua VD1 và VD2.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

  • Giáo viên: Bảng phụ ghi bài tập, công thức, định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
  • Học sinh: Thước thẳng, compa, thước đo độ.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Tổ chức:

  • Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài mới của HS.

2. Kiểm tra bài cũ:

Hoạt động 1
KIỂM TRA (5 phút)

Giáo án Hình học 9 Bài 2

3. Bài mới:

Hoạt động 2
1. KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN (12 ph)

 Giáo án Hình học 9 Bài 2

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giáo án Hình học 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn để xem.

Theo dõi cộng đồng wikihow.pro trên facebook
Xem thêm Toán lớp 9