Đề kiểm tra 15 phút môn Số học lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 có đáp án

Giới thiệu

Đề kiểm tra 15 phút môn Số học lớp 6

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút môn Số học lớp 6 là đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 6 có đáp án với các đề thi và dạng bài tập hay. Sau đây mời các em cùng làm bài nhé!

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 6
MÔN: TOÁN

Câu 1: (3 điểm) Hãy tính số phần tử của tập hợp

A = {34 ;36,38 ;... ;98}

Câu 2: (6 điểm) Tính nhanh

a) 46 + 17 + 54

b) 4.35.25

Câu 3: (1 điểm) Tìm x, biết

17(x – 13) = 17

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Số học lớp 6

Câu 1: (3 điểm) Hãy tính số phần tử của tập hợp

A = {34 ; 36; 38;... ; 98} có (98 – 34 ) : 2 + 1 = 33 (phần tử)

Câu 2: (6 điểm) Tính nhanh

a) 46 + 17 + 54 = (46 + 54) + 17

= 100 + 17

= 117 (3đ)

b) 4.35.25 = (4.25).35

= 100.35

= 3500 (3đ)

Câu 3: (1 điểm) Tìm x, biết

17(x – 13) = 17

x – 13 = 17 : 17

x – 13 = 1

x = 1 + 13

x = 14

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra 15 phút môn Số học lớp 6 để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Theo dõi cộng đồng wikihow.pro trên facebook
Xem thêm Toán lớp 6